Abstract

Linear Transformations in the plane are studied in an intuitive way from elementary operations

like rotate, scale and shear, all the way to Singular Value Decomposition.

Eigencircles are used to construct eigenvalues and eigenvectors geometrically.

In the section Complex numbers, Euler's formula is derived in an intuitive way.

Welcome

On december 1st, 2019 I added a page, a 'book' on Complex numbers.

Euler's formula is derived in an intuitive way. The derivation may not be elegant, everybody will be able to understand it.

The step to modelling a system is made too, and it is explained why one can easily step from a complex transfer function to the real function.


The section on Linear Transformations intuitively builds from the elementary operations like rotation and scaling all the way to the singular value decomposition (SVD).

The descriptions are limited to 2x2-matrices.

This allows a strightforward visualization and it allows the reader to calculate examples by hand.


What is rather unique in the material on this website, is the use of eigencircles to support the understanding by visualizing properties of matrices or linear transformations.

There is so little literature on eigencircles, that Wikipedia does not want to publish articles on the subject.

Eigencircles now have their own little subsite: eigencircles.heavisidesdinner.com.


A few examples have been constructed in Geogebra. They are publicly available on the Geogebra-website and in the Figures page.

If you really want to find eigencircles on the web, look for the authors: Englefield and Farr.


I created the website because I am convinced the content can help students, or simply interested readers, looking for insight.

The material is too elementary to be published in an article and not sufficiently encyclopedic for Wikipedia.

Just the fact of taking another point of view can help the reader in really mastering the subject.


I look forward to your response on: bart@heavisidesdinner.com.

Welkom

Op 1 december 2019 heb ik een pagina, 'een boek' over Complexe getallen toegevoegd.

De formule van Euler wordt op een intuïtieve manier afgeleid. De afleiding zal niet elegant worden genoemd, maar de redenering is voor iedereen te volgen.

De stap naar een eenvoudige systeemmodellering wordt ook gezet. Er wordt ook uitgelegd waarom je eenvoudig van de complexe beschrijving naar de reële functie kunt overstappen.


Het onderdeel Lineaire transformaties van deze website bouwt op een intuïtieve manier op vanaf de basisbewerkingen als roteren en schalen, tot aan de singuliere-waarden-ontbinding.

De beschrijvingen worden beperkt tot het vlak en dus 2x2 matrices.

Dit laat toe om de eigenschappen steeds in een vlak voor te stellen en berekeningen met een 2x2-matrix doe je nog eenvoudig met de hand.

Een aantal voorbeelden zijn uitgewerkt in Geogebra. Deze staan in de Figures pagina en staan ook publiek op de Geogebra-website.


Wat uniek is aan het materiaal op deze website is het gebruik van eigencirkels om de redeneringen visueel te ondersteunen.

Over eigencirkels is zo weinig materiaal publiek beschikbaar dat Wikipedia weigert een artikel te publiceren.

Wil je ze vinden op het web? Zoek dan naar de auteurs Englefield en Farr.

Eigencirkels hebben hun eigen subsite gekregen: eigencircles.heavisidesdinner.com.


Deze website is gecreëerd omdat het materiaal nuttig is voor studenten, of gewoon-geïnteresseerden, op zoek naar inzicht.

Het materiaal is te elementair voor artikels in vaktijdschriften. Voor Wikipedia is het dan weer niet encyclopedisch genoeg.

Gewoon al het feit dat er een ander gezichtspunt ten opzichte van de materie wordt aangenomen,
kan al helpen om de inzichtsprong te maken.


Ik kijk uit naar reacties op: bart@heavisidesdinner.com .